Saturday, March 12, 2016

Mixed Media - Altered Frame

מסגרת מתכת שעיצבתי, צבעתי בטכניקות מיקסד מדיה, קישטתי עם מלאכים ופרחים מהאוסף שלי.

תודה שקפצתם לבקר


No comments: