Saturday, November 24, 2012

My Art Journal


לאחר שבוע מתוח שעבר עלי יחד עם כל העם בארצינו, שבוע בו הייתי מחוברת כל היום לחדשות ולמרות שהייתי רוב הזמן בבית, לא הצלחתי למצוא את שלוות הנפש וכל הניסיונות שלי ליצור על מנת להירגע קצת, לא צלחו.
סופסוף סופשבוע שקט הניב שני דפים במחברת הגורנלינג שלי.
חותמת הבית של חברת יוניטי נקנתה באיקס מיקס, היא אחת מסדרת חותמות מקסימות של בתים.
Challenges:

שבוע טוב ושקט לכל עם ישראל.

3 comments:

ענתיס said...

הי עינת איזה דפים מקסימים למחברת שלך, לאט לאט היא טופחת בכל מיני דפים מיוחדים, יופי שי יצירה
ענתיס

חתולי8 said...

ממש יופי של דפים!!

li-bee-ti said...

מצויין שהרגיעה החיצונית הביאה גם לרגיעה פנימית, כך שיכולת ליצור שני דפים מקסימים כאלו.
שיהיה לך שבוע רגוע ונעים!